× آموزش
اسیتژ
بازی وسرگرمی
پدر، مادر، مربی
پویانمایی
خبری
سلامت
علم و تکنولوژی
فیلم
قصه وترانه
مستند
موسیقی
هنرهای نمایشی
ورزش

قلب مترسک ابراهیم خلیل حاج کریمی
2 نظر
1395/09/28

خیلی خوب بود. در این روزهای سرد و برفی لذت دیدن این انیمیشن بیشتر هم شده...


1395/10/04

دیدن آثاری خوش ساخت و قوی، تولید دوستانمونمان در مراکز قطعاً همه را به وجد می آورد.عالی بود.