× آموزش
اسیتژ
بازی وسرگرمی
پدر، مادر، مربی
پویانمایی
خبری
سلامت
علم و تکنولوژی
فیلم
قصه وترانه
مستند
موسیقی
هنرهای نمایشی
ورزش

کوچه لره سوسپمیشم
1 نظر

چشم هایم را می بندم احساس می کنم در آرمان شهری قدم می زنم که کودکان آن را بنا کرده اندو لبریز از غرور می شوم به راستی چه خوب به استقبال آینده می رویم با داشتن چنین کودکان متفکر و هنرمندی. آفرین