× آموزش
اسیتژ
بازی وسرگرمی
پدر، مادر، مربی
پویانمایی
خبری
سلامت
علم و تکنولوژی
فیلم
قصه وترانه
مستند
موسیقی
هنرهای نمایشی
ورزش

تکنولوژی و آینده آموزش در کلاس ها
1 نظر
حمید پرویز 1397/04/18

بسیار عالی است. طرحی کامل برای تولید ویدیو های سواد آموزی بازی محور دارم. آیا شما برای ساخت آن همکاری و مشارکت می کنید؟